Sony-DSC-HX50V

Sony DSC-HX50V/B 20.4MP Digital Camera with 3-Inch LCD Screen

Sony DSC-HX50V/B 20.4MP Digital Camera with 3-Inch LCD Screen
Amazon Selling it for $318.99